Mudiad Cymdeithasol Glanyfferi/ Ferryside Social Enterprise Group

Ferryside Education Centre Project

The application for a £13,700 grant from the Carmarthenshire County Council Rural Development Plan has been successful. Detailed design work on the site development can now start. A public meeting will be held shortly to inform and get the full support of the community for the project. The date will be announced in the Carmarthen Journal, the group’s web-site and Facebook page.

Ferryside Social Enterprise Group

Delme Bowen

Gwefan Newydd/Regional waste website launched

Gwefan Newydd
MAE gwefan newydd wedi’i lansio i gynyddu ymwybyddiaeth o’r angen am gyfleusterau eraill ar gyfer trin gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol yn Ne-orllewin Cymru.
Mae Partneriaeth Gwastraff De-orllewin Cymru yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Phen-y-bont ar Ogwr.
Mae’r pum awdurdod lleol wedi ymroi i ailgylchu a chompostio ac maent yn cydweithio i ddod o hyd i’r ateb mwyaf cynaliadwy, cost-effeithiol ac ymarferol ar gyfer trin ein gwastraff bwyd a gwastraff na ellir ei  ailgylchu.
I gael rhagor o fanylion, ewch i www.southwestwaleswastepartnership.co.uk
Regional waste website launched
A NEW website has been launched to raise awareness of the need for alternative food and residual waste treatment facilities in the South West Wales region.
The South West Wales Waste Partnership includes the Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Bridgend councils.
All five local authorities are committed to recycling and composting and are working together to find the most sustainable, cost effective, and practical solution for the treatment of our food and non-recyclable waste.